ER Design

Etapy współpracy dla wnętrz prywatnych

1. Zebranie wytycznych i umowa

Nasz pierwszy krok w współpracy to określenie zakresu prac i warunków umowy oraz poznanie Twoich oczekiwań.

Podczas naszej pierwszej rozmowy przeprowadzamy wywiad, wypełniamy arkusz preferencji, aby lepiej poznać Twoje potrzeby i upodobania oraz ustalić założenia projektowe. Chcemy poznać Twój gust i styl życia. Twój głos jest kluczowy – każda sugestia i uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.

Równolegle przygotowujemy i przesyłamy umowę. W umowie określony jest dokładnie zakres projektu oraz kolejne etapy prac wraz z terminami oraz czasem na komentarze i akceptację od inwestora. Spotkanie może odbywać się osobiście w biurze lub online.

2. Projekt koncepcyjny

Przygotowujemy projekt koncepcyjny według ustalonych i omówionych wytycznych.

Ten etap rozpoczynamy wizji lokalnej, dokładnej analizy możliwości przestrzennych wnętrza, Przygotowujemy warianty koncepcji na rzutach 2D. Na podstawie wybranej opcji tworzymy model oraz poglądowe wizualizacje 3D, które pomagają w lepszym zrozumieniu projektu.

Wykonujemy ostateczny układu funkcjonalny projektowanego wnętrza. Akceptacja układu funkcjonalnego pozwala nam przejść do etapu przygotowania wizualizacji materiałowych.

3. Dobór materiałów

Dobieramy materiały i wykonujemy wizualizacje materiałowe.

Na tym etapie spotykamy się sklepach branżowych lub możemy dokonać samodzielnego wyboru zgodnie ze stylistyką wskazaną przez klienta . Wykonujemy wizualizacje realistyczne każdego wnętrza oraz wizualizacje interaktywne.

W naszych wizualizacjach pokazujemy prawdziwe rozwiązania materiałowe, okładziny ścienne czy sufitowe, meble i elementy wyposażenia oraz oświetlenie główne i dekoracyjne. Możemy wprowadzać zmiany abyś zobaczył wnętrze np.w innych kolorach, innych materiałach.

Dostęp online

Podczas całego procesu projektowego wszystkie przygotowane materiały będą dostane dla Ciebie online, w zależności od potrzeb i wybranego pakietu projektowego tworzymy foldery dostępne dla podwykonawców.

4. Dokumentacja techniczna

Przygotowujemy projekt techniczny według ustalonych i omówionych wytycznych oraz zestawienie materiałowe.

Po zatwierdzeniu wizualizacji, animacji oraz uzgodnieniu materiałów użytych w projekcie, przechodzimy do tworzenia dokumentacji technicznej. Przygotowujemy szczegółowe rysunki, zawierające wszystkie detale niezbędne do realizacji projektu, takie jak rozmieszczenie punktów elektrycznych, instalacji WOD-KAN, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, szczegółowy projekt posadzek, widoki ścian z dokładnym rozmieszczeniem okładzin ściennych, projekt mebli na zamówienie oraz indywidualne detale.

Na podstawie zatwierdzonej wizualizacji materiałowej, przygotowujemy szczegółowy wykaz materiałów i elementów wyposażenia, które zostały uwzględnione w projekcie wnętrz. W zestawieniu znajdziesz dane dotyczące ilości, typu, producenta, a także informacje o miejscach, w których możesz zakupić poszczególne produkty.

5. Nadzór autorski

Nadzór nad realizacją projektu

Ta usługa pozwala nam wziąć pełną odpowiedzialność za realizację przygotowanego projektu wnętrza. W ramach nadzoru autorskiego zajmujemy się przekazaniem i szczegółowym omówieniem projektu z wykonawcą, a także regularnym monitorowaniem i sprawdzaniem zgodności prac z założeniami projektowymi na każdym etapie realizacji. Doradztwo na każdym etapie projektu i przygotowywanie rozwiązań zamiennych wraz z wizualizacjami. To zapewnia, że końcowe efekty będą wiernie odzwierciedlały nasz projekt.

Koordynacja i dostawy materiałów

Dla zainteresowanych klientów oferujemy kompleksową usługę konkordancji zamówień oraz dostaw materiałów i elementów wyposażenia, które zostały uwzględnione w projekcie. Zajmujemy się ewentualnymi reklamacjami, zwrotami i wymianą produktów.