ER Design

Etapy współpracy dla wnętrz komercyjnych

1. Audyt i umowa

Rozpoczynamy od wstępnego rozpoznania oczekiwań klienta i określenia zakresu projektu oraz przygotowujemy ofertę. 

Oferta zawiera: szczegółowy zakres poszczególnych etapów projektu, zakres obsługi formalno-prawnej, koszt poszczególnych etapów projektu oraz proponowane terminy ich wykonania.

2. Koncepcja układu funkcjonalno-użytkowego

Przygotowujemy inwentaryzację pomieszczeń, dokładnie analizujemy i ustalamy układ poszczególnych pomieszczeń pod kątem ich docelowej funkcji, wielkości i wyposażenia. Dzięki temu każdy element jest optymalnie zaprojektowany do jego przeznaczenia.

Ten etap rozpoczynamy od wizji lokalnej/ inwentaryzacji pomieszczeń, dokładnej analizy możliwości przestrzennych wnętrza pod względem funkcji , wielości, położenia , wymaganego wyposażeni, dostępu naturalnego oświetlenia. Przygotowujemy warianty koncepcji na rzutach 2D oraz model i wizualizacje 3D.

3. Omówienie wizualizacji z klientem

Konsultujemy przygotowany projekt z klientem, wprowadzając wspólnie ustalone zmiany.

Wizualizacje 3d oraz interaktywne model doskonale pokazują projektowane powierzchnie, ale naszą największą siłą jest wyobraźnia i doświadczenie, a nie tylko programy komputerowe.

4. Dobór materiałów i koordynacja kosztów

Przygotowujemy propozycję materiałowa i przedstawiamy szacunkową wycenę, uwzględniając zastosowane w projekcie rozwiązania, elementy wyposażenia.

Oferujemy możliwość wyboru współpracujących z naszym biurem projektowym wykonawców oraz dystrybutorów materiałów i elementów wyposażenia. Dzięki temu mamy pewność, że prace zostaną wykonane na najwyższym poziomie. Kosztorys jest szkicem, który dopracowujemy wspólnie z klientem, uzupełniając wyceny wraz z podejmowanymi decyzjami i wyborem konkretnych materiałów.

Dostęp online

Podczas całego procesu projektowego wszystkie przygotowane materiały będą dostane dla Ciebie online, w zależności od potrzeb i wybranego pakietu projektowego tworzymy foldery dostępne dla podwykonawców.

5. Dokumentacja techniczna

Przygotowujemy rysunki techniczne opracowanej koncepcji, które stanowią podstawę do realizacji projektu przez wykonawców w ustalonym zakresie dostosowanym do wymogów projektu .

6. Nadzór autorski

Kontrolujemy zgodność realizacji z projektem, wprowadzamy zmiany w przypadku problemów wykonawczych, pomagamy w doborze i zakupie elementów wyposażenia zawartych w projekcie. Pomagamy również w znalezieniu odpowiednich wykonawców celem kompleksowej realizacji projektu wnętrz.