ER Design

Etapy współpracy dla domów jednorodzinnych i budynków usługowych

1. Zebranie wytycznych i umowa

Nasz pierwszy krok w współpracy to poznanie Twoich potrzeb i przegotowanie oferty oraz warunków umowy.

Oferta zawiera: szczegółowy zakres poszczególnych etapów projektu, zakres obsługi formalno-prawnej, wartość poszczególnych etapów projektu oraz proponowane terminy ich wykonania.

2. Projekt koncepcyjny

Nasz proces rozpoczyna się od gruntownego zrozumienia potrzeb Inwestora związanych z planowanym budynkiem i analizy działki, wymaga pełnej współpracy z inwestorem.

Analizujemy wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli to konieczne, uzyskujemy warunki zabudowy. Następnie skupiamy się na opracowaniu układu funkcjonalnego budynku, bryle budynku oraz zagospodarowaniu terenu, zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Inwestora. Projekt przedstawiamy w postaci w postaci rzutów oraz modelu trójwymiarowego. Na modelu widzisz kształt budynku oraz materiały jakie proponujemy na elewacji, usytuowanie budynku na działce.

3. Projekt budowlany

Przygotowanie projektu budowlanego stanowi kluczowy krok, który umożliwia Inwestorowi rozpoczęcie realizacji budowy składa się z projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno- budowlanego.

W zależności od charakteru Inwestycji, projekt budowlany jest składany do odpowiedniego urzędu w trybie zgłoszenia lub wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt zawiera wszystkie wymagane opinie czy uzgodnienia np. z rzeczoznawcami higieniczno – sanitarnych / sanepid /, bezpieczeństwa pożarowego czy bezpieczeństwa i higieny pracy / BHP / konserwatora zabytków/archeologa. Nasze podejście do projektowania jest kompleksowe i całościowe. Korzystamy ze stałego zespołu ekspertów, rzeczoznawców i specjalistów, aby zapewnić kompleksową obsługę. W razie potrzeby organizujemy niezbędne badania terenu, opracowujemy mapy do celów projektowych, przygotowujemy raporty środowiskowe czy uzyskujemy pozwolenia na wycinkę drzew.

Podczas procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę działamy jako pełnomocnik inwestora i dbamy o pomyślne przebieg Inwestycji oraz kompleksową organizację wszelkich formalności.

Projekt budowlany może dotyczyć różnorodnych obiektów, począwszy od nowych budynków, poprzez przebudowę istniejących, aż po projekty zmiany sposobu użytkowania lokali usługowych czy projektów przebudowy wnętrz.

4. Projekt techniczny

Projekt techniczny wymagany jest na etapie rozpoczęcia budowy, nie jest składany do organu wydającego pozwolenie tylko do nadzoru budowlanego.

W skład projektu technicznego wchodzą następujące elementy:

  • rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
  • charakterystyka energetyczna,
  • rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
  • schematy oraz część opisowa na temat instalacji ogrzewania centralnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji oraz klimatyzacji,
  • dokumentacja geotechniczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zależności od specyfiki obiektu.

5. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego i technicznego.

Według tych dokumentów wykonawcy mają dokładnie wytyczne jak ma wyglądać obiekt, by był zgodny z koncepcją, a Inwestor otrzymuje narzędzie do weryfikacji postępów. Rysunki wykonawcze są niezbędne do egzekwowania jakości od wykonawcy. Projekt wykonawczy może zostać uzupełniony o przedmiary, kosztorysy i specyfikację wykonania robót. Projekt wykonawczy dotyczy zarówno projektów budynków i wnętrz.